גלריה תמונות וסרטונים של התאחדות אייקי

YOUTUBE
GALLERY

שלום לקהילת אומנויות הלחימה והקרב מגע.
לאלו מכם אשר עוקבים, השתתפו, או מתכננים להשתתף באחד הסמינרים בקרב מגע אייקי עמי ניב ברחבי העולם. חדשות טובות!

כפי שוודאי ידוע לכם, כל סוג של צילום אינה מותרת במהלך סמינרים אלה, עם זאת, בעקבות בקשות רבות של משתתפים. עמי ניב החליט לייצר סרטוני וידאו של טכניקות קרב מגע בסיסיות לפי עקרונות היסוד ופיתוח של הקרב מגע.

עמי ניב אשר חונך על עקרונותיהם של מייסד הקרב מגע אימי ליכטנפלד ואלי אביקזר, כממשיך דרכם יודע עד כמה חשובה הייתה התפתחותה של הקרב מגע מיום הוסדרה ברחבי העולם. עמי ניב רוצה לעזור להפוך את החזון הזה למציאות מבלי להתפשר על הידע המקצועי ושמירה על שלמות המקצוע קרב מגע.

עמי ניב החליט לתרום סרטונים לימודיים אלה ללא תשלום לכל מי שמתעניין לעסוק בקרב מגע, אם אפשרות להשתתף בסמינרים כדי לשפר את כישוריהם. למדריכי קרב מגע המעוניינים לשפר את היכולת המקצועית שלהם וככלי עזר ללימודים מרחוק.

Hello to the martial arts and Krav Maga community.

For those of you whom have followed, attended, or plan to participate in one of Ami Niv's Aiki Krav Maga seminars around the world, good news!

As you may know, any type of filming is not permitted during these seminars, however, following many of your requests, Ami Niv has decided to produce video clips of Krav Maga techniques demonstrating the basic principles and development of Krav Maga.

Ami Niv who was brought up by the principals of the Krav Maga founder Imi Lichtenfeld and Eli Avikzar knows how important the development of Krav Maga around the world was for them. Ami Niv wants to help make this vision a reality while not compromising on professional knowledge and maintaining the integrity of the Krav Maga.

Ami Niv has decided to donate these clips free of charge to anyone interested in developing their Krav Maga skills, participated in seminars to improve the techniques or a Krav Maga instructors looking to improve their skills. This, to organize and maintain the basic principles and preserve the integrity of this unique Krav Maga.

  • Senior instructor and international consultant in anti-terrorism.
  • Direct follower / Senior instructor of Imi Lichtenfeld.
  • KRAV MAGA dan 10 / JIU-JITSU dan 6 / AIKIDO dan 4
  • М. А. on sociology and sport management.
  • L.M Law of Bar-Ilan University in Israel.
  • kravs-maga.com / www.kravs-maga.ru